Peplink SD-WAN giúp kết nối Chi nhánh tới các ứng dụng, dữ liệu được lưu trữ trên Cloud hoặc tới Head Quarter thông qua đường truyền Internet có dây & không dây (FTTH/MPLS/LTE/ 4G & 5G).

SD-WAN là gì? Tại sao Doanh nghiệp nên triển khai SD-WAN >>

Thiết bị peplink sd-wan cho trung tâm

PEPLINK B ONE

2 WAN   |   150 USERS   |    ROUTER THROUGHPUT: 1GBPS

  • Thiết bị SD-WAN và Cân bằng tải hiệu quả cho Chi nhánh.
  • Giảm đếm 50% chi phí đầu tư hệ thống
XEM THÊM 0909.878.577

Ưu diểm Peplink sd-wan so với WAN truyền thống

so sánh Peplink SD-WAN và WAN truyền thống

công nghệ nổi bật trên Peplink sd-wan

Peplink SD-WAN – Giải pháp duy nhất có thể sử dụng kết hợp cùng lúc đường truyền có dây (FTTH/ MPLS) và kết nối không dây (4G/5G)

Lĩnh vực ứng dụng peplink sd-wan

Peplink sd-wan & Lợi ích mang lại

Lợi ích peplink sd-wan

Dự án đã triển khai